Jump to content

Welcome to Nyro Ragnarok Online - Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!

Toggle shoutbox Shoutbox Open the Shoutbox in a popup

@  GM Ruri : (20 March 2018 - 05:24 PM)

:th_heh: :th_heh:

@  GM Yurika : (16 March 2018 - 05:29 PM)

More details please and post it here:
http://ny-ro.com/boa...l-difficulties/

@  jeffrey1988 : (16 March 2018 - 10:31 AM)

HI GM P help nmn po kasi nwala ung +30Shadow Ziddager q habng nag ups aq ng heaven star ang pumulit eh 3k Herioc Crystal +heaven star.. Sna po mapabalik ung weapon q Slamt..

@  styx2718 : (14 March 2018 - 05:46 PM)

thanks gm to help me

@  GM Yurika : (11 March 2018 - 10:34 PM)

Try to reset in website. reset look and position.

@  styx2718 : (11 March 2018 - 08:42 PM)

GM help me please

@  styx2718 : (11 March 2018 - 08:39 PM)

Any One GM please? Help me. I need to play nyro becasue its WOE time now

@  styx2718 : (11 March 2018 - 08:36 PM)

tapos GM nung nilolog in ko rejected from the server na po? haaays

@  styx2718 : (11 March 2018 - 08:32 PM)

@Gm Yurika ano po nangyare sa acct ko? baket pag inoopen ko po yung GX ko po nag DDC? di po ako makapasok ?

@  GM Yurika : (10 March 2018 - 04:07 PM)

Check pinned post here:
http://ny-ro.com/boa...l-difficulties/

@  iHee : (09 March 2018 - 02:40 PM)

please help me..gepard shield keeps crashing. i already install full nyro client/patch it with new lite installer but still the same

@  GM Yurika : (07 March 2018 - 09:39 PM)

Please send a screenshot to me.

@  iHee : (07 March 2018 - 07:24 AM)

i downloaded you nyro full client and when i starter the nyro patcher it won't progress

@  KatanaRoswell : (07 March 2018 - 06:49 AM)

:th_go: :th_go:

@  GM Yurika : (03 March 2018 - 12:02 PM)

No sir. It's fine.

@  I Am Legend : (03 March 2018 - 08:32 AM)

Down po ba ang website? white screen lang eh! :th_hmm:

@  GM Yurika : (28 February 2018 - 07:49 PM)

Maybe you din;t patch your NYRO Patcher.exe

@  styx2718 : (28 February 2018 - 05:26 PM)

any one gm please? down server na po ba to? bakit failed to connect?

@  styx2718 : (28 February 2018 - 05:25 PM)

down server na po ba to?

@  jake14333 : (25 February 2018 - 07:37 PM)

event please :th_heh:


Photo

Nyro Friendship Scenery Contest


 • This topic is locked This topic is locked
10 replies to this topic

#1
Aehyn

Aehyn

  Deviling

 • Members
 • 884 posts
 • Locationɴᴇɪᴢᴠᴇsᴛɴᴀʏᴀ ᴢᴇᴍʟʏᴀ

User's Awards

                       

3ohhwJDv3M5RJUmq6Q.gif

 

ʜᴇʟʟᴏ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ, ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʜᴀᴠɪɴɢ ᴏᴜʀ ɴʏʀᴏ ꜰʀɪᴇɴᴅsʜɪᴘ sᴄᴇɴᴇʀʏ ᴄᴏɴᴛᴇsᴛ.

[ᴇᴠᴇɴᴛ ᴛɪᴍᴇʟɪɴᴇ]

 

sᴛᴀʀᴛ ᴇᴠᴇɴᴛ

 • 19 ᴏᴄᴛᴏʙᴇʀ 2017 / 10:00ᴀᴍ sᴇʀᴠᴇʀ ᴛɪᴍᴇ.

ᴇɴᴅ ᴇᴠᴇɴᴛ

 • 1 ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ 2017 / 10:00ᴀᴍ sᴇʀᴠᴇʀ ᴛɪᴍᴇ.

[ʜᴏᴡ ᴛᴏ ᴘᴀʀᴛɪᴄɪᴘᴀᴛᴇ]

 • ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴊᴜsᴛ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴛʜᴇ ɴʏʀᴏ ꜰʀɪᴇɴᴅsʜɪᴘ sᴄᴇɴᴇʀʏ ᴛʜᴇᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴄʀᴏᴘ ᴛʜᴇᴍ ᴀɴᴅ ᴘᴏsᴛ ɪᴛ.

[ᴇᴠᴇɴᴛ ᴍᴇᴄʜᴀɴɪᴄs]

 • ʏᴏᴜ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ ᴘᴏsᴛ ɪɴ ɢᴀᴍᴇ ɴᴀᴍᴇ.
 • ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴇɴsᴜʀᴇ ᴛʜᴇʀᴇ ɪs ɴᴏᴛʜɪɴɢ ɪɴᴀᴘᴘʀᴏᴘʀɪᴀᴛᴇ.
 • ᴘʟᴇᴀsᴇ ʙᴇ ᴄʀᴇᴀᴛɪᴠᴇ ᴀs ᴘᴏssɪʙʟᴇ ꜰᴏʀ ᴛʜᴇ ᴛʜᴇᴍᴇ.
 • ᴛʜᴇ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴍᴜsᴛ ʙᴇ ᴄʟᴇᴀʀ UI, ᴘʀᴇss F11 ᴛᴏ ᴄʟᴇᴀʀ ᴜsᴇʀ ɪɴᴛᴇʀꜰᴀᴄᴇ.
 • ᴍɪɴᴏʀ ᴇᴅɪᴛ ɪs ᴀʟʟᴏᴡᴀʙʟᴇ ʙᴜᴛ ᴘʟᴇᴀsᴇ ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ ᴛʜɪs ɪs sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴄᴏɴᴛᴇsᴛ ᴋᴇᴇᴘ ɪᴛ ᴏʀɪɢɪɴᴀʟ ᴀs ᴘᴏssɪʙʟᴇ.
 • ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴀʀᴇ ᴀʟʟᴏᴡ ᴛᴏ sᴜʙᴍɪᴛ 2 sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴘᴇʀ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ ᴛʜᴀᴛ ɪɴᴄʟᴜᴅᴇ IP ᴀs ᴡᴇʟʟ.
 • Yᴏᴜ ᴄᴀɴ sᴇɴᴅ ᴀɴʏ sᴄʀᴇᴇɴ sɪᴢᴇ ꜰʀᴏᴍ 640x480 ~ 1024x768
 • ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴄᴀɴ ᴜsᴇ ᴛʜɪs ꜰᴏʀᴍᴀᴛ ꜰᴏʀ ᴛʜᴇ ᴛʜʀᴇᴀᴅ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ꜰᴏʟʟᴏᴡɪɴɢ
  ♛ ɪɴ ɢᴀᴍᴇ ɴᴀᴍᴇ :
  ♛ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴄᴀᴘᴛɪᴏɴ :
  ♛ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴇɴᴛʀʏ :

[ʀᴇᴡᴀʀᴅs]

 

1sᴛ ᴘʟᴀᴄᴇ

 • (100) ɪᴄᴇ ʙᴜʀɴᴇʀ
 • (30) ᴀʟʙᴜᴍ ᴄᴀʀᴅ ᴏꜰ ʏᴏᴜʀ sᴇʟᴇᴄᴛɪᴏɴ - ᴄᴀɴ ᴏɴʟʏ ᴘɪᴄᴋ 1
 • (30) ɢᴍ ᴇᴠᴇɴᴛ ʀᴇᴡᴀʀᴅ ʙᴏx
 • (30) ᴅᴀʀᴋ ᴍᴀᴛᴛᴇʀ

2ɴᴅ ᴘʟᴀᴄᴇ

 • (75) ɪᴄᴇ ʙᴜʀɴᴇʀ
 • (20) ᴀʟʙᴜᴍ ᴄᴀʀᴅ ᴏꜰ ʏᴏᴜʀ sᴇʟᴇᴄᴛɪᴏɴ - ᴄᴀɴ ᴏɴʟʏ ᴘɪᴄᴋ 1
 • (20) ɢᴍ ᴇᴠᴇɴᴛ ʀᴇᴡᴀʀᴅ ʙᴏx
 • (20) ᴅᴀʀᴋ ᴍᴀᴛᴛᴇʀ

3ʀᴅ ᴘʟᴀᴄᴇ

 • (50) ɪᴄᴇ ʙᴜʀɴᴇʀ
 • (10) ᴀʟʙᴜᴍ ᴄᴀʀᴅ ᴏꜰ ʏᴏᴜʀ sᴇʟᴇᴄᴛɪᴏɴ - ᴄᴀɴ ᴏɴʟʏ ᴘɪᴄᴋ 1
 • (10) ɢᴍ ᴇᴠᴇɴᴛ ʀᴇᴡᴀʀᴅ ʙᴏx
 • (10) ᴅᴀʀᴋ ᴍᴀᴛᴛᴇʀ

ᴄᴏɴsᴏʟᴀᴛɪᴏɴ ʀᴇᴡᴀʀᴅ.

 • (10) ɪᴄᴇ ʙᴜʀɴᴇʀ
 • (1) ᴀʟʙᴜᴍ ᴄᴀʀᴅ ᴏꜰ ʏᴏᴜʀ sᴇʟᴇᴄᴛɪᴏɴ - ᴄᴀɴ ᴏɴʟʏ ᴘɪᴄᴋ 1
 • (1) ᴅᴀʀᴋ ᴍᴀᴛᴛᴇʀ
 • (5) ɢᴍ ᴇᴠᴇɴᴛ ᴄᴏɴsᴏʟᴀᴛɪᴏɴ ʙᴏx

[ᴛʀɪɢɢᴇʀᴇᴅ ᴡʜᴇɴ ɴʏʀᴏ ᴘᴀʀᴛɪᴄɪᴘᴀɴᴛ ʀᴇᴀᴄʜ ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ 35] - ᴡɪʟʟ ʙᴇ ᴅᴇᴄɪᴅᴇᴅ ʙʏ ʟᴜᴄᴋʏ ᴡʜᴇᴇʟ ᴅʀᴀᴡ.

 • ʀᴀɴᴅᴏᴍ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴍɪɢʜᴛ ᴡɪɴ ʜᴇᴀᴠᴇɴ ɪᴛᴇᴍ - 1 ᴇᴀᴄʜ [ᴇxᴄʟᴜᴅᴇ] ʟᴜɴᴀꜰʀᴇʏᴀ ᴄʜᴀʀᴍ , ʜᴇᴀᴠᴇɴ ʜᴀᴠᴀɴᴀ ᴡɪɴɢ , ɢʏᴜᴜᴋɪ
 • ʀᴀɴᴅᴏᴍ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴍɪɢʜᴛ ᴡɪɴ ᴜʟᴛɪᴍᴀᴛᴇ ɪᴛᴇᴍ - 1 ᴇᴀᴄʜ
 • ʀᴀɴᴅᴏᴍ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴍɪɢʜᴛ ᴡɪɴ ɪᴄᴇ ʙᴜʀɴᴇʀ ɪᴛᴇᴍ - 1 ᴇᴀᴄʜ
 • ʀᴀɴᴅᴏᴍ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴍɪɢʜᴛ ᴡɪɴ sᴘᴇᴄɪᴀʟ ɪᴛᴇᴍ - 1 ᴇᴀᴄʜ

 • GM Yurika, RawkRawks, ihhnan and 1 other like this
Pʟᴀʏᴇʀ ᴄᴀɴ ᴅɪʀᴇᴄᴛ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ᴍᴇ ᴠɪᴀ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ.
🌟 Aᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ ꜰʀᴏᴍ 9/10ᴀᴍ - 8/9ᴘᴍ sᴇʀᴠᴇʀ ᴛɪᴍᴇ.

Wɪʟʟ ᴏɴʟʏ ᴏɴʟɪɴᴇ Dᴜʀɪɴɢ ᴛʜɪs ᴘᴇʀɪᴏᴅ ɪɴ-ɢᴀᴍᴇ :
🌟 6ᴘᴍ~8ᴘᴍ sᴇʀᴠᴇʀ ᴛɪᴍᴇ ɪɴ ʙᴇᴛᴡᴇᴇɴ ᴛʜɪs ʜᴏᴜʀ ᴏɴ ~
🌟 ꜰʀɪᴅᴀʏ, sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ ᴀɴᴅ sᴜɴᴅᴀʏ. ᴛʜᴇ ʀᴇsᴛ ᴅᴀʏ ᴡɪʟʟ ʀᴀɴᴅᴏᴍʟʏ ᴘᴏᴘ ᴏᴜᴛ.

ꜰᴏʀᴜᴍ ᴏɴʟɪɴᴇ :
🌟 ʀᴀɴᴅᴏᴍ ʜᴏᴜʀ ʙᴜᴛ ᴜsᴜᴀʟʟʏ 12:00ᴘᴍ ᴀɴᴅ 8ᴘᴍ sᴇʀᴠᴇʀ ᴛɪᴍᴇ

❝ᴀɴʏ ꜰᴏʀᴜᴍ sᴜɢɢᴇsᴛɪᴏɴ ᴋɪɴᴅʟʏ ᴘᴏsᴛ ᴏɴ sᴜɢɢᴇsᴛɪᴏɴ sᴇᴄᴛɪᴏɴ ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴠɪᴇᴡ ᴀɴᴅ ᴄᴏɴsɪᴅᴇʀ ᴛʜᴇ ᴘᴏssɪʙɪʟɪᴛɪᴇs❞

❝ᴀɴʏ ʙᴜɢs / ɪɴ-ɢᴀᴍᴇ ɪssᴜᴇ ᴄᴀɴ ᴋɪɴᴅʟʏ ᴍᴀᴋᴇ ᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴛᴏ ꜰᴏʀᴜᴍ sᴏ ᴡᴇ ᴄᴀɴ ᴛᴀᴋᴇ ᴀᴄᴛɪᴏɴ ɪɴ ᴀᴘᴘʀᴏᴘʀɪᴀᴛᴇ ᴀᴄᴛɪᴏɴ - ɪ ᴡɪʟʟ ɪɢɴᴏʀᴇ ᴀɴʏ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟ ᴍᴇssᴀɢᴇ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴇʀʀᴏʀ sɪɴᴄᴇ ᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴀɴᴅ ɴᴏᴛ ᴇᴀsɪʟʏ ꜰᴏʀɢᴇᴛꜰᴜʟ ᴀɴᴅ ᴄᴀɴ ʙᴇ ᴇᴀsɪʟʏ ʀᴇᴍɪɴᴅᴇᴅ
PLEASE DO NOT MAKE REPORT VIA PERSONAL MESSAGE IN GAME, ᴛʜᴀɴᴋs❞


🌟 ᴄʟɪᴄᴋ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴀᴘᴘʟʏ ꜰᴏʀ ɢᴜɪʟᴅ ᴘᴀᴄᴋ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ sᴘᴀᴡɴ ᴇᴠᴇɴᴛ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴄʟᴀss ɢᴜɪᴅᴇ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴅᴜɴɢᴇᴏɴ ɢᴜɪᴅᴇ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ʀᴇᴀᴅ ɴᴇᴡʙɪᴇ ʀᴇᴄᴏᴍᴍᴇɴᴅᴇᴅ.

#2
Aehyn

Aehyn

  Deviling

 • Members
 • 884 posts
 • Locationɴᴇɪᴢᴠᴇsᴛɴᴀʏᴀ ᴢᴇᴍʟʏᴀ

User's Awards

                       

[ʀᴇᴡᴀʀᴅ ʙᴇɴᴇꜰɪᴛ]

 

ᴄʟɪᴄᴋ ʜᴇʀᴇ ꜰᴏʀ ᴍᴏʀᴇ ᴜsᴇ ɪɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ ʜᴏᴡ ᴛᴏ ᴜsᴇ ᴅᴀʀᴋ ᴍᴀᴛᴛᴇʀ.

Spoiler

ʜᴀᴠᴇ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴛᴏ ᴏʙᴛᴀɪɴ ʀᴀɴᴅᴏᴍ ɪᴛᴇᴍ ꜰʀᴏᴍ ɪᴄᴇ ʙᴜʀɴᴇʀ ɴᴘᴄ.

Spoiler

ɪɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ ᴏꜰ ɪᴛᴇᴍ ɢᴍ ʙᴏx ᴀs ᴡʜᴀᴛ ᴘɪᴄᴛᴜʀᴇ sᴛᴀᴛᴇᴅ.

Spoiler

ɪɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ ᴏꜰ ᴡʜᴀᴛ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴄᴀɴ ɢᴇᴛ ꜰʀᴏᴍ ᴀʟʙᴜᴍ ᴄᴀʀᴅ.

Spoiler


Pʟᴀʏᴇʀ ᴄᴀɴ ᴅɪʀᴇᴄᴛ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ᴍᴇ ᴠɪᴀ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ.
🌟 Aᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ ꜰʀᴏᴍ 9/10ᴀᴍ - 8/9ᴘᴍ sᴇʀᴠᴇʀ ᴛɪᴍᴇ.

Wɪʟʟ ᴏɴʟʏ ᴏɴʟɪɴᴇ Dᴜʀɪɴɢ ᴛʜɪs ᴘᴇʀɪᴏᴅ ɪɴ-ɢᴀᴍᴇ :
🌟 6ᴘᴍ~8ᴘᴍ sᴇʀᴠᴇʀ ᴛɪᴍᴇ ɪɴ ʙᴇᴛᴡᴇᴇɴ ᴛʜɪs ʜᴏᴜʀ ᴏɴ ~
🌟 ꜰʀɪᴅᴀʏ, sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ ᴀɴᴅ sᴜɴᴅᴀʏ. ᴛʜᴇ ʀᴇsᴛ ᴅᴀʏ ᴡɪʟʟ ʀᴀɴᴅᴏᴍʟʏ ᴘᴏᴘ ᴏᴜᴛ.

ꜰᴏʀᴜᴍ ᴏɴʟɪɴᴇ :
🌟 ʀᴀɴᴅᴏᴍ ʜᴏᴜʀ ʙᴜᴛ ᴜsᴜᴀʟʟʏ 12:00ᴘᴍ ᴀɴᴅ 8ᴘᴍ sᴇʀᴠᴇʀ ᴛɪᴍᴇ

❝ᴀɴʏ ꜰᴏʀᴜᴍ sᴜɢɢᴇsᴛɪᴏɴ ᴋɪɴᴅʟʏ ᴘᴏsᴛ ᴏɴ sᴜɢɢᴇsᴛɪᴏɴ sᴇᴄᴛɪᴏɴ ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴠɪᴇᴡ ᴀɴᴅ ᴄᴏɴsɪᴅᴇʀ ᴛʜᴇ ᴘᴏssɪʙɪʟɪᴛɪᴇs❞

❝ᴀɴʏ ʙᴜɢs / ɪɴ-ɢᴀᴍᴇ ɪssᴜᴇ ᴄᴀɴ ᴋɪɴᴅʟʏ ᴍᴀᴋᴇ ᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴛᴏ ꜰᴏʀᴜᴍ sᴏ ᴡᴇ ᴄᴀɴ ᴛᴀᴋᴇ ᴀᴄᴛɪᴏɴ ɪɴ ᴀᴘᴘʀᴏᴘʀɪᴀᴛᴇ ᴀᴄᴛɪᴏɴ - ɪ ᴡɪʟʟ ɪɢɴᴏʀᴇ ᴀɴʏ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟ ᴍᴇssᴀɢᴇ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴇʀʀᴏʀ sɪɴᴄᴇ ᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴀɴᴅ ɴᴏᴛ ᴇᴀsɪʟʏ ꜰᴏʀɢᴇᴛꜰᴜʟ ᴀɴᴅ ᴄᴀɴ ʙᴇ ᴇᴀsɪʟʏ ʀᴇᴍɪɴᴅᴇᴅ
PLEASE DO NOT MAKE REPORT VIA PERSONAL MESSAGE IN GAME, ᴛʜᴀɴᴋs❞


🌟 ᴄʟɪᴄᴋ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴀᴘᴘʟʏ ꜰᴏʀ ɢᴜɪʟᴅ ᴘᴀᴄᴋ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ sᴘᴀᴡɴ ᴇᴠᴇɴᴛ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴄʟᴀss ɢᴜɪᴅᴇ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴅᴜɴɢᴇᴏɴ ɢᴜɪᴅᴇ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ʀᴇᴀᴅ ɴᴇᴡʙɪᴇ ʀᴇᴄᴏᴍᴍᴇɴᴅᴇᴅ.

#3
Keur0

Keur0

  Drops

 • Members
 • 14 posts
 • LocationMalaysia

♛ ɪɴ ɢᴀᴍᴇ ɴᴀᴍᴇ : Keuro
♛1st sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴄᴀᴘᴛɪᴏɴ : The Ghost Cart

lkRFxBA.jpg

 

♛2nd sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴄᴀᴘᴛɪᴏɴ :Screenfie before the spawn event :th_heh:

M7l9Uim.jpg


 • RawkRawks and ihhnan like this

#4
Berame

Berame

  Poring

 • Members
 • 5 posts

♛ ɪɴ ɢᴀᴍᴇ ɴᴀᴍᴇ : MakeSence

33opmyt.jpg
♛ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴄᴀᴘᴛɪᴏɴ : Happy Christmas Nyro ~~ ^^
 


 • RawkRawks and ihhnan like this

#5
ihhnan

ihhnan

  Drops

 • Members
 • 20 posts
 • LocationUnited States of America

zjax77.jpg

♛ ɪɴ ɢᴀᴍᴇ ɴᴀᴍᴇ : Je Taime

♛ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴄᴀᴘᴛɪᴏɴ : Nyro's Witchful Halloween#6
Khimpot

Khimpot

  Poring

 • Members
 • 8 posts

♛ ɪɴ ɢᴀᴍᴇ ɴᴀᴍᴇ : Bastet
♛ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴄᴀᴘᴛɪᴏɴ : Nyro's Beach Party
♛ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴇɴᴛʀʏ :

screen_Emperor258.jpg


 • ihhnan likes this

#7
chr35

chr35

  Poring

 • Members
 • 3 posts

♛ ɪɴ ɢᴀᴍᴇ ɴᴀᴍᴇ : Waryy
♛ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴄᴀᴘᴛɪᴏɴ : ~ TRick or TReat ~
♛ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴇɴᴛʀʏ :

screen_Emperor086.jpg


 • ihhnan likes this

#8
etdah

etdah

  Drops

 • Members
 • 18 posts

♛ ɪɴ ɢᴀᴍᴇ ɴᴀᴍᴇ : Glotek
♛ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴄᴀᴘᴛɪᴏɴ : Look at all of my friends during fishing! but... oh well.. we don't talk during fishing. ssshh... it will keep away the fishes!
♛ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴇɴᴛʀʏ :

screen_Emperor022.jpg


 • ihhnan likes this

#9
Clementine

Clementine

  Poporing

 • Members
 • 48 posts

♛ ɪɴ ɢᴀᴍᴇ ɴᴀᴍᴇ : Peanut
♛ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴄᴀᴘᴛɪᴏɴ : Out of the Woods
♛ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴇɴᴛʀʏ :

XTNjIpi.jpg


 • ihhnan likes this

#10
wiechan

wiechan

  Drops

 • Members
 • 18 posts

♛ ɪɴ ɢᴀᴍᴇ ɴᴀᴍᴇ : sleepwalker
♛ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴄᴀᴘᴛɪᴏɴ : beach time! party of jay! <3 (alohaaaaa)
♛ sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ ᴇɴᴛʀʏ :

p8uzoiM.jpg


 • ihhnan likes this

                                                                                  WARNING DONT CLICK !!!
same brain bro XD

                                                                                         https://imgur.com/a/LwyRX  


#11
Aehyn

Aehyn

  Deviling

 • Members
 • 884 posts
 • Locationɴᴇɪᴢᴠᴇsᴛɴᴀʏᴀ ᴢᴇᴍʟʏᴀ

User's Awards

                       

ʜᴇʀᴇ ɪs ᴛʜᴇ ᴡɪɴɴᴇʀ ᴏꜰ ɴʏʀᴏ ꜰʀɪᴇɴᴅsʜɪᴘ sᴄᴇɴᴇʀʏ ᴇᴠᴇɴᴛ

ʜᴏᴡ ᴅɪᴅ ᴀᴅᴍɪɴ ʀᴀᴛᴇ : ɪᴛs ᴇɴᴛɪʀᴇʟʏ sᴇᴄʀᴇᴛ ᴀɴᴅ ᴇᴀᴄʜ ᴀᴅᴍɪɴ ʜᴀs sᴄᴏʀᴇ ᴅɪꜰꜰᴇʀᴇɴᴛʟʏ sᴏ ᴡᴇ ᴄᴏᴍʙɪɴᴇ ᴏᴜʀ sᴄᴏʀᴇ ᴛᴏ sᴇᴇ ᴛʜᴇ ꜰɪɴᴀʟ ᴡɪɴɴᴇʀ.

ʜᴇʀᴇ ɪs ᴛʜᴇ ᴡɪɴɴᴇʀ ʟɪsᴛ.

 

1sᴛ ᴘʟᴀᴄᴇ :

 • ɢʟᴏᴛᴇᴋ

2ɴᴅ ᴘʟᴀᴄᴇ :

 • ᴍᴀᴋᴇsᴇɴᴄᴇ

3ʀᴅ ᴘʟᴀᴄᴇ :

 • ᴘᴇᴀɴᴜᴛ

ᴄᴏɴsᴏʟᴀᴛɪᴏɴ :

 • sʟᴇᴇᴘᴡᴀʟᴋᴇʀ
 • Jᴇ Tᴀɪᴍᴇ
 • Bᴀsᴛᴇᴛ
 • Kᴇᴜʀᴏ
 • Wᴀʀʏʏ

 • etdah likes this
Pʟᴀʏᴇʀ ᴄᴀɴ ᴅɪʀᴇᴄᴛ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ᴍᴇ ᴠɪᴀ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ.
🌟 Aᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ ꜰʀᴏᴍ 9/10ᴀᴍ - 8/9ᴘᴍ sᴇʀᴠᴇʀ ᴛɪᴍᴇ.

Wɪʟʟ ᴏɴʟʏ ᴏɴʟɪɴᴇ Dᴜʀɪɴɢ ᴛʜɪs ᴘᴇʀɪᴏᴅ ɪɴ-ɢᴀᴍᴇ :
🌟 6ᴘᴍ~8ᴘᴍ sᴇʀᴠᴇʀ ᴛɪᴍᴇ ɪɴ ʙᴇᴛᴡᴇᴇɴ ᴛʜɪs ʜᴏᴜʀ ᴏɴ ~
🌟 ꜰʀɪᴅᴀʏ, sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ ᴀɴᴅ sᴜɴᴅᴀʏ. ᴛʜᴇ ʀᴇsᴛ ᴅᴀʏ ᴡɪʟʟ ʀᴀɴᴅᴏᴍʟʏ ᴘᴏᴘ ᴏᴜᴛ.

ꜰᴏʀᴜᴍ ᴏɴʟɪɴᴇ :
🌟 ʀᴀɴᴅᴏᴍ ʜᴏᴜʀ ʙᴜᴛ ᴜsᴜᴀʟʟʏ 12:00ᴘᴍ ᴀɴᴅ 8ᴘᴍ sᴇʀᴠᴇʀ ᴛɪᴍᴇ

❝ᴀɴʏ ꜰᴏʀᴜᴍ sᴜɢɢᴇsᴛɪᴏɴ ᴋɪɴᴅʟʏ ᴘᴏsᴛ ᴏɴ sᴜɢɢᴇsᴛɪᴏɴ sᴇᴄᴛɪᴏɴ ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴠɪᴇᴡ ᴀɴᴅ ᴄᴏɴsɪᴅᴇʀ ᴛʜᴇ ᴘᴏssɪʙɪʟɪᴛɪᴇs❞

❝ᴀɴʏ ʙᴜɢs / ɪɴ-ɢᴀᴍᴇ ɪssᴜᴇ ᴄᴀɴ ᴋɪɴᴅʟʏ ᴍᴀᴋᴇ ᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴛᴏ ꜰᴏʀᴜᴍ sᴏ ᴡᴇ ᴄᴀɴ ᴛᴀᴋᴇ ᴀᴄᴛɪᴏɴ ɪɴ ᴀᴘᴘʀᴏᴘʀɪᴀᴛᴇ ᴀᴄᴛɪᴏɴ - ɪ ᴡɪʟʟ ɪɢɴᴏʀᴇ ᴀɴʏ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟ ᴍᴇssᴀɢᴇ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴇʀʀᴏʀ sɪɴᴄᴇ ᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴀɴᴅ ɴᴏᴛ ᴇᴀsɪʟʏ ꜰᴏʀɢᴇᴛꜰᴜʟ ᴀɴᴅ ᴄᴀɴ ʙᴇ ᴇᴀsɪʟʏ ʀᴇᴍɪɴᴅᴇᴅ
PLEASE DO NOT MAKE REPORT VIA PERSONAL MESSAGE IN GAME, ᴛʜᴀɴᴋs❞


🌟 ᴄʟɪᴄᴋ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴀᴘᴘʟʏ ꜰᴏʀ ɢᴜɪʟᴅ ᴘᴀᴄᴋ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ sᴘᴀᴡɴ ᴇᴠᴇɴᴛ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴄʟᴀss ɢᴜɪᴅᴇ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴅᴜɴɢᴇᴏɴ ɢᴜɪᴅᴇ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ʀᴇᴀᴅ ɴᴇᴡʙɪᴇ ʀᴇᴄᴏᴍᴍᴇɴᴅᴇᴅ.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users